Hakkımızda

MİSYONUMUZ
Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışıyla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.
VİZYONUMUZ
Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Faaliyet göstermiş olduğumuz hizmetlerde yasal mevzuatlar çerçevesinde; işlerin kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen şartlarda yapılmasını sağlamak, personelin sürekli eğitimi ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedefimizle dinamik ve tarafsız yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.
DEĞERLER ve İLKELER
Hesap verebilirlik (Kaynaklarını etkin, ekonomik, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanır)
Güvenilirlik (İnsan onuruna, özel hayata ve mahremiyete önem verir)
İşbirliğine açıklılık (İç paydaşlarının (çalışanların) ve dış paydaşlarının (tedarikçiler, stratejik ve temel ortaklar) görüşlerini dikkate alarak planlama yapar, hizmet modelleri ve ürünler geliştirir ve sunar)
Hizmet alan (müşteri) odaklılık ( Hizmet alanlar için değer yaratma, hizmet alanın istek, beklenti ve gereksinimlerinin ne olduğunun bilincindendir ve bu yönde hareket eder)
Erişilebilirlik (İhtiyaçları karşılama yönünde kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar)                                                             
Akılcı\bilimsel (Akla, mantığa ve bilime dayalı yöntemlerle çalışır)
Tarafsızlık (Tüm bireylere eşit uzaklıktadır; önyargısız, somut, veri ve bilgiye dayanan bir yaklaşım sergiler)
Duyarlılık (Gelişen ihtiyaçlara cevap verir, sorunlara duyarlı ve çözüm odaklıdır)
Yenilikçi ve gelişime açık (Yeni bilgilere açıktır; en iyi çözümlerle hareket etmek için inovasyon yaparak ve farklı yaklaşımları deneyerek mevcut bilginin sürekli iyileştirilmesini hedefler)
Hak temellilik (Sosyal yardım ve hizmetleri lütuf değil hak olarak görülür)
Hukuka ve milli manevi değerlere bağlılık (İnsan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine bağlı, milli ve manevi değerlere önem vererek hizmetlerini sunar)
Performans odaklılık (Performans odaklı bir yönetim sergiler)
Yerindelik (Bireyin öncelikli olarak kendi sosyal, kültürel ve aile çevresinden ayrıştırılmadan, inanç ve değerlerine uyumlu hizmet sunar)