3. Otizm İl Eylem Planı İl İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

     3 Aralık 2016 tarihinde kabul edilen Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planının İl düzeyinde izlenmesini kolaylaştırmak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, kaynakları etkin kullanabilmek için üçüncüsü düzenlenen Otizm İl Eylem Planı İl İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı 03.10.2018 Çarşamba günü saat 14.00’ de İl Müdürlüğümüzün Toplantı Salonunda yapılmıştır.
     İl Müdürü Erkut ÖNEŞ koordinesinde gerçekleşen toplantıda; Otizm Spektrum Bozukluğuna ilişkin kamu kurum kuruluşlarında verilen eğitimler, Otizm Spektrum Bozukluğu bireylerin karşılaştığı sağlık, eğitim ve spor faaliyetlerinin işleyişi ile Otizm farkındalık faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar görüşülmüştür. Kamu kurumları ve STK’ ların etkin katılımlarıyla olumlu ve faydalı kararlar alınmıştır. Bursa’ da otizmli bireylerin sosyal-eğitsel hayata katılımları için çalışmalar gözden geçirilerek, değerlendirme, görüş ve önerilerle toplantı son bulmuştur.

 


Sonraki Sayfa: Sivil Toplum Kuruluşları İle Eğitimlerimiz Devam Ediyor

Önceki Sayfa : 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü