Sosyo-Ekonomik Destek Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sosyo-Ekonomik Destek Nedir?
Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin desteklenmesi amacıyla verilecek sosyal ve ekonomik destek olup,

 1. Muhtaç olduğu tespit edilen ailelerin çocukları,
 2. Haklarında korunma/bakım tedbiri kararı alınmış ve reşit olarak sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılan gençlere yönelik sağlanmaktır.
           
Bu Desteğin Amacı Nedir?
Muhtaç durumda bulunan çocuğun ailesi veya yakınları ile ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin, en kısa sürede kendi imkânlarıyla yaşamlarını sürdürebilecekleri koşullara kavuşturulmasıdır.
 
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinden Kimler Yaralanabilir?
 1. Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar
 2. Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar
 3. Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler
 4. Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
18 YAŞINDA BÜYÜK GENÇLER İSE ;
 • Ekonomik destek almakta iken on sekiz yaşını dolduranlardan, desteklenmedikleri takdirde eğitimine devam edemeyecek durumda olan orta öğretim öğrencileri yirmi yaşına kadar,
 • Ekonomik destek almakta iken on sekiz yaşını dolduran çocukların meslek edinme kursuna devam etmesi halinde, kurs süresince en fazla bir yıla kadar,
 • Bakım tedbiri kararı uzatılanlardan yükseköğrenime devam edenler ise yirmi beş yaşına

İlimizde Sosyo- Ekonomik Desteğe Nasıl Başvuruda Bulunulabilir?
İlimizde Bulunan Osmangazi ve İnegöl Sosyal Hizmet Merkezlerine dilekçe yollu ile başvuruda bulunulabilmektedir. Müdürlüklerimize yapılan müracaatlar ücretsiz olup hiçbir şekilde ücret talep edilmez.
 
Başvuru Aşamasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 2. Öğrenci belgesi,
 3. İl müdürlüğü veya sosyal hizmet merkezleri tarafından gerekli görülmesi halinde sağlık raporu, mahkeme kararları gibi bilgi ve belgeler.
 4. Ekonomik destek talebinde bulunanlardan, çalışmasına engel özel bir durumu veya sağlık ile ilgili bir engeli yoksa meslek edinme kursuna veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat belgesi,
 5. İl müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri, muhtaç kişilerle ve çocukları ile ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla talebi gereği mal varlığı, sosyal güvencesi, ekonomik geliri, ikamet ettiği yer, okula devamı, çalıştığı işyeri ile çevre koşulları gibi hizmete uygun başka araştırmalarda da bulunabilir.
 6. Müracaatçının can güvenliği nedeniyle adresi ve mernis kayıtları mahkeme kararı ile gizlenen vakalarda, kişinin güvenliği için ikamet şartına bakılmaksızın işlem yapılır. Kişinin bilgilerinin gizliliği sağlanır.

Başvuru Aşamasından Sonraki Süreç Nasıl Gerçekleşmektedir?
Meslek elemanı tarafından sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanma talebinde bulunanlar ile bir ön görüşme yapar. Görüşme neticesinde, ekonomik ve sosyal olarak desteklenmesi kanaatine varıldığı takdirde müracaatçı için dosya açılır ve gerekli incelemelere başlanır.
Daha sonra farklı bir meslek elemanı sosyal hizmet etiği ve müdahale yöntemleri çerçevesinde, müracaatçının ikametinde, gerek görülmesi halinde okul, işyeri ve toplumsal çevresi hakkında sosyal ve ekonomik durumlarını kapsayan kapsamlı inceleme yapılır.
 
Önemli hususlar 
 • Bakanlıkça yapılacak ekonomik destekler karşılıksızdır.
 • Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanacakların kapsamı ile destek tutarının belirlenmesinde, kişilerin her türlü kaynaklardan elde ettikleri yardımlar ve gelirleri dikkate alınır
 • Ekonomik destek verilmesi uygun görülenlere gerekli yazışmalar yapıldıktan sonraki aydan geçerli olmak üzere ekonomik yardım yapılır.
 • Sosyal ekonomik destek hizmeti yardımdır, maaş değildir. Ailenin ekonomik durumunda iyileşme olması ve koşulların çocuğun bakımı sağlayacak duruma gelmesi halinde yardım sonlandırılır.
 •  Yardım yapılması uygun görülmesi halinde her ay ödemeler banka hesabına yatırılır.
 • İtiraz edilen veya tereddüde düşülen vakalar hakkında, iki meslek elemanından oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirme yapılabilir,
 • Sosyal ve ekonomik destek yapılması uygun bulunmayanlara her türlü elektronik bilgi iletişim aracı ortamında veya resmi yazı ile bilgi verilir
 • Reddedilen ve yardımı sonlandırılan vakalarda müracaatçı, şartlarının değiştiğine ilişkin yeni bilgi ve belge ibraz etmeden hakkında üç aydan önce tekrar sosyal inceleme yapılmaz.
 • Süreli ekonomik destek ödemesinden yararlandırılan müracaatçılar, yardımın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesi amacıyla, en geç altı aylık sürelerle izlenir.
 • Aynı ailede ikiden fazla kişiye ekonomik destek yardımı yapılmaz
 • Yardıma ihtiyacı olan aile ve kişilere yapılacak ödemeler ve sağlanacak yardımlar başkasına devir, temlik ve haciz edilemez.
 • Çocuğun ailesi yanında desteklenmesi amacıyla çocuk adına yapılan ekonomik destek ödemeleri bakım ve gözetimini sağlayan kişilere, on sekiz yaşını dolduranların ise kendisine veya ailesine yapılır
 • Yardımlarda öncelik korumaya muhtaç çocuklar kapsamında değerlendirilir.

Önceki Sayfa : Evde Bakım Geri Ödemelerine İlişkin ÖNEMLİ Düzenleme